Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Udělení znaku a vlajky obci Košice

  • Superadministrator
  • Dagmar Laubová

Vloženo: 19. září 2022

 

Udělení znaku a vlajky obci Košice  

      Znak a vlajka jsou významným prvkem  identity obce a  pro obyvatele vyjadřují jejich sounáležitost s rodištěm nebo bydlištěm. Vycházejí z historie  obce a v neposlední řadě obec reprezentují .  Je důležité v současné „evropské“ době vědět, že člověk - občan někam patří a má být na co hrdý.

 

Zastupitelstvo obce Košice projednalo a schválilo na veřejném zasedání dne 09.06.2021 návrhy obecních symbolů - znaku a vlajky. Návrhy znaku a vlajky obce vypracoval heraldik Stanislav Kasík z Heraldické kanceláře „Dauphin“. Byly vypracovány celkem tři návrhy znaku obce a tři návrhy vlajky (ve dvou variantách). Byl vybrán návrh, , který  je koncipován jako odraz nejstarší zprávy o Košicích.

Dne 15.09.2021 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádost obce o udělení práva vlastnit a užívat znak a vlajku.

 

Dne 20.05.2022 bylo projednáno podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky  , že symboly v navrhované podobě byly doporučeny k udělení.

 

Rozhodnutím č.30 předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Markéty Pekarové-Adamové ze dne 23.06.2022 o udělení znaku a vlajky v souladu s § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) a § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny PČR, ve znění pozdějších předpisů, byly obci Košice uděleny obecní symboly - znak a vlajka. 

    

Slavnostního předání dekretu o udělení znaku a vlajky naší obci předsedkyní Poslanecké sněmovny PČR Markétou Pekarovou-Adamovou se dne 12.09.2022 zúčastnila starostka obce Dagmar Laubová a člen zastupitelstva obce Luboš Smetana.  

 

     

Jako zhotovitel  - znaku , vlajky a kroniky obce, byla vybrána zastupitelstvem obce firma Lika-obce.s.r.o.   

 

  Znak

 

Košice,znak.jpg

 

Modro-červeně sníženě dělený štít. Nahoře zlatá lilie, jejíž prostřední horní list je proražen hvězdou. Dole stříbrný letící holub se zlatým zobákem.

Horní polovina štítu s lilií se vztahuje ke košickému kostelu Narození Panny Marie, který se uvádí v první zmínce v písemných historických pramenech o obci z roku 1287. Na ono „Narození“ v patrociniu kostela odkazuje hvězda jako obecný symbol narození. Modrá je barvou tradičně spojovanou s Pannou Marií. Zde může také symbolizovat Košický potok. Holub v dolní polovině štítu odkazuje na erb Majnuše z Mlékovic, který držel Košice v uvedeném roce první zmínky o obci. Celý znak je koncipován jako odraz nejstarší zprávy o Košicích.

 

Vlajka

 

Košice,vlajka.jpg

 

List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a červený, v poměru 3 : 2. V modrém pruhu žlutá lilie, jejíž prostřední horní list je proražen šesticípou hvězdou. V červeném pruhu bílý letící holub se žlutým zobákem.Vlajka opakuje podobu znaku

 

 

Poděkování

 

Děkujeme Stanislavu Kasikovi za jeho profesionální přístup při tvorbě návrhů znaku a vlajky obce a za odbornou pomoc s administrativní prací.

 

Děkujeme ing.Lindě Kůzlové z firmy Lika-obce s.r.o za zpracování grafických návrhů , kvalitně vyrobenou objednávku vlajky, cedule znaku a především kroniky obce.

Přílohy

Galerie