Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Oznámení vlastníkům pozemků v obci Košice o vstupu na pozemky

  • Dagmar Laubová

Vloženo: 7. prosince 2020 v 20:20

Platnost do: 20. května v 23:59

Oznámení vlastníkům pozemků v obci Košice o vstupu na pozemky

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že Správa železnic, státní organizace, bude na území obce Košice, k.ú. Košice u Nepoměřic, pořizovat širší mapové podklady potřebné pro přípravu vysokorychlostní tratě Praha – Brno – Ostrava. Mapové podklady zpracuje dodavatel geodetických prací – Geošrafo, s.r.o.

Pro řádný návrh stavby je mapováno území, které je širší, než bude využito pro vlastní umístění nové železniční trati. Mapování širšího území je nezbytné pro správný návrh stavby a jejích vazeb na okolí. Rozsah mapovaného území je patrný na přiložené situaci.

Geodetické práce budou probíhat v období od 7. 12. 2020 do 19. 5. 2021. Vstup a vjezd na pozemky bude pouze v rozsahu nezbytně nutném a s maximálním ohledem k dotčeným pozemkům (v souladu s § 7 zákona č. 200/1994 Sb.). Oznámení vlastníkům dotčených pozemků probíhá vyvěšením na úřední desku obce.

Investorem akce je Správa železnic, státní organizace.

Geodetické práce budou prováděny na základě zakázky: Geodetické podklady pro projekt „RS 1 VRT Poříčany Světlá nad Sázavou, ev. č. ve věstníku veřejných zakázek: 13546428.

Podrobné informace o projektu jsou dostupné na adrese www.spravazeleznic.cz/vrt. Pro dotazy veřejnosti související se stavbou VRT je zřízena e-mailová adresa vrt@spravazeleznic.cz.

 Ing. Jan Vitáček Geošrafo, s.r.o.

Přílohy:

- Leták Správy železnic

- Celková situace mapovaného území

- Situace mapovaného území obce Košice

Přílohy